Safer Internet Day

Safer Internet Day (SID) atau Hari Keselamatan Internet disambut di 200 buah negara pada bulan Februari setiap tahun dengan objektif untuk mempromosi keselamatan internet dengan mendidik dan meningkatkan kesedaran keselamatan siber dalam kalangan warga digital. Pada tahun 2022, sambutan SID peringkat global akan disambut pada 8 Februari 2022 (Selasa).

Together For A Better Internet

#KITASiber #AkuKeluargaKITA #SID2022

Mobirise
Edisi Malaysia 2022

Di Malaysia, sambutan SID bermula pada tahun 2010 diterajui oleh CyberSecurity Malaysia di bawah program CyberSAFE, dengan pelbagai aktiviti bersama rakan kerjasama strategik yang turut menyokong agenda keselamatan internet di Malaysia.

SID 2022–Edisi Malaysia kali ini membawa tema kesejahteraan Keluarga siber Malaysia melalui kempen ‘KITA Siber’ di mana warga digital diseru untuk mengamalkan sikap kebertanggungjawaban ke atas diri sendiri serta orang lain bagi membentuk komuniti digital yang sejahtera lagi progresif.

Rakan Kerjasama

© Copyright 2022 CyberSecurity Malaysia. All Rights Reserved.

Made with Mobirise - See here