KITA Siber ialah
Keluarga Malaysia Sejahtera

SID2022 – Edisi Malaysia

01.

Kewarganegaraan Digital

Kewarganegaraan digital sentiasa memupuk norma yang sesuai, bertanggungjawab dan memperkasakan penggunaan teknologi. Konsep ini harus diterapkan oleh warga digital Malaysia untuk membina komuniti siber yang selamat.

02.

Apa itu KITA Siber?

KITA Siber (Komunikasi, Inklusif, Tanggungjawab dan Akrab) menyeru pengamalan sikap kebertanggungjawaban ke atas diri sendiri serta orang lain bagi membentuk komuniti digital yang sejahtera lagi progresif.

03.

Matlamat KITA Siber

Merealisasi aspirasi membina komuniti digital Malaysia yang bertindak secara adil dan progresif ke arah kesejahteraan ekosistem siber.

04.

Pendekatan KITa Siber

Penekanan diberikan kepada perpaduan dalam komuniti digital menerusi tiga komponen penggerak iaitu; AKU, KELUARGA dan KITA.

Tunjukkan sokongan anda kepada sambutan SID2022: Edisi Malaysia dengan memuat turun bahan kempen KITA Siber. <Muat turun>

Aku
Muat Turun Poster

Pembentukan sahsiah individu yang membudayakan kebertanggungjawaban dan kesepaduan.

Keluarga
Muat Turun Poster

Mewujudkan kesejahteraan dalam institusi keluarga berteraskan pembentukan identiti nasional – semangat kekitaan, prihatin, inklusif, saling menghormati & bertanggungjawab.

Kita
Muat Turun Poster

Mempunyai ketersediaan jaringan sokongan dalam pembentukan budaya dalam komuniti digital yang prihatin.


Kesepaduan dan kesejahteraan di dalam komuniti digital dapat dicapai melalui pendekatan 'KITA Siber'


Komunikasi

Berkomunikasi secara jelas dan telus.

Inklusif

Mengambil keputusan dan tindakan yang adil dan menyeluruh.

Tanggungjawab

Sikap bertanggungjawab kepada diri sendiri serta orang lain.

Akrab

Menjalinkan hubungan akrab di dalam komuniti bagi membentuk kesepaduan.

Terkini Edisi Malaysia
22 Februari 2022
Forum KITA Siber

Forum hybrid mengenai kesejahteraan serta kesepaduan komuniti digital melalui pendekatan KITA Siber. Tonton sekarang>

17 Mac 2022
Webinar 'KITA Siber' Serumpun

Sesi bicara dalam talian yang melibatkan ahli panel dari beberapa negara ASEAN.

Video

Aktiviti sepanjang sambutan SID di Malaysia Tonton sekarang>

© Copyright 2022 CyberSecurity Malaysia. All Rights Reserved.

Made with Mobirise - More info